JOURNAL OF FOLKLORE/LITERATURE
Cyprus International University

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE
Email: folkloredebiyat@ciu.edu.tr


REFLECTİON OF SARIKAMIŞ OPERATİON ON THE TURKİSH NOvEL WİTH REGARDS TO SOCİAL MEMORY

DOI: 10.5897/UJ-FOLKLORE.17.007.1   |   Article Number: C927451E7   |   Vol.89 (1) - January 2017

Authors:  Yılmaz Nusret and Aydemir Mustafa

Keywords: History, Novel, Sarıkamış, Place, Social Memory

The importance of history which is a product of human actions can’t be disregarded in terms of determining, leading, structuring effect. Forgotten, pressed memory and hidden facts one day reappear and face us by using other arguments. Each historical event continu- es to live in our collective subconsciousness till it reappears. Society, memory and history which is involved in recollection and forgetting dialectic depend on each other. The past which is adhered to our memory meets art, a social creation and is reflected in terms of his- torical novels. The Sarıkamış Operation always used as the image of disaster is one of the reflections although wished to be forgotten. Sarıkamış a historical image alone takes place in both our literary and social life.

Within the notional framework of our study, the relation of historical events with the social memory is examined and it has been tried to determine how Sarıkamış Operation has been reflected on the Turkish novel.

Akpınar, Arif, (2012), Kardan Kanatlar, Sütun Yayınları, İstanbul.

Akça, Hilal, (2016), “Tarihî Romandan Milli Kimliğe: Sarıkamış/Beyaz Hüzün”, Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 2, S4.

Akşit, Cihangir, (2009), Sarı Sessizlik, Doğan Kitap, İstanbul. Alpaslan, Teoman, (2013) Sarıkamış, Kamer Yayınları, İstanbul.

Alptekin, Halide, (2008), Kar Bozgunu, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul. Assman, Jan, (2015), Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Aydemir, Şevket Süreyya, (2016), Suyu Arayan Adam, Remzi Yayınevi, İstanbul. Aydemir, Talip, (2009), Sürgü, Neden Kitap, İstanbul.

Balkış, Ufkun, (2015), İncecikten Bir Kar Yağar, Mendirek Yayınları, İstanbul. Behram, Nihat,(2009), Miras, Everest Yayınları, İstanbul.

Bilgin, İsmail, (2015), Sarıkamış, Timaş Yayınları, İstanbul.

Bilgin, Nuri, (2013), Tarih ve Kolektif Bellek, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Boyer, C. & Wertsch, J.V., (2015) zihinde ve Kültürde Bellek, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Connerton, Paul, (2014a), Toplumlar Nasıl Anımsar?, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Connerton, Paul, (2014b), Modernite Nasıl Unutturur, Sel Yayıncılık, İstanbul. Çalık, Kemalettin, (2011), Sarıkamış, Yakın Plan Yayınları, İstanbul.

Çınar, Deniz, (2007), Kutsal Dağın Çıplağı, Kent Kitap, Ankara.

Dağıstanlı, Mehmet, (2014), Yanık Dere, Salıkımsöğüt Yayınları, Erzurum.

Durgun, Sezgi (2013), “Arz’ın Seyahati: Gaia’dan Google Earth’e”, Felsefelogos, S.50, İs- tanbul.

Ercilasun, Bilge (2014), “Romanda Birinci Dünya Savaşı”, Akademik Bakış, C.7, S.14. Ertuğrul Osman, (2007), Emret Paşam, Karakutu Yayınları, İstanbul.

Fırat, Derya, (2014), “Bellek, Uzam ve Mücadele”, Sokağın Belleği, Dipnot Yayınları, An- kara.

Gülpınar, Turgay, (2012), “Anıtkabir’in Unutulan Kabirleri”, Neye Yarar Hatıralar?, (Der., Pınar Melis Yel alı Parmaksız), Phoenix Yayınevi, Ankara.

Gülseçgin, Şerife Balkaş, (2013), Sarıkamış, Parşömen Yayıncılık, İstanbul.

Güreşir, Salih Koralp (2006), Edebiyatımızda Sarıkamış Harbi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Huyssen, Andreas, (1999), Alacakaranlık Anıları, Metis Yayınları, İstanbul. Kızıldağ, Selçuk, (2014), Nargin, Parafiks Yayınevi, Edirne.

Lefebvre, Henri, (2015), Mekânın Üretimi, Sel Yayıncılık, İstanbul. Leledakis, Kanakis, (2000), Toplum ve Bilinçdışı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Lukacs, György, (2008), Tarihsel Roman, Epos Yayınları, Ankara.

Morkaya, Burhan Cahit (1934) Dünkülerin Romanı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul. Nora, Pierre, (2006), Hafıza Mekânları, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Oğuzalp, Alaaddin, (2009), Sarıkamış’ta Ne var Paşam?, Nesil Yayınları, İstanbul. Özcan, Nusret, (2006), Kar Kelebekleri, Pozitif Yayınları, İstanbul.

Özeren, Sara Gürbüz, (2014), Donmuş Umutlar Sarıkamış, Damla Yayınevi, İstanbul. Öztürk, Serdar, (2012), Mekân ve İktidar, Phoenix Yayınevi, Ankara.

Sancar, Mithat, (2016), Geçmişle Hesaplaşma, İletişim Yayınları, İstanbul. Sarlo, Beatriz, (2012), Geçmiş zaman, Metis Yayınları, İstanbul.

Susam, Asuman, (2015), Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Şirokorad, A.B., (2013), Osmanlı-Rus Savaşları, Selenge Yayınları, İstanbul.

Şölçün, Sargut, (1982), Tarih Bilinci ve Edebiyat Bilimi, Dayanışma Yayınları, Ankara. Taşkıran, Cemalettin, (2015), Ölüme Yürüyüş, Yeditepe Yayınları, İstanbul.

Tekin, Müjgân, (2009), Ağıt, Galata Yayıncılık, İstanbul. Topsever, Fügen, (1978), Kar Çiçekleri, Meç Yayınları, Ankara.

Urry, John, (2015), Mekânları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Ülker, Hamdi, (2010), Bedel, Ravza Yayınları, İstanbul.

Yaşar Kemal, (1995), Kale Kapısı-Kimsecik 2, Adam Yayınları, İstanbul.

Yaşar Kemal, (2014), Tanyerinin Horozları-Bir Ada Hikâyesi, Yapı Kredi Yayınları, İstan- bul.

Yaşar Kemal, (2016), Yağmurcuk Kuşu-Kimsecik 1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Yılmaz, Ahenk, (2014), “Bellek Topoğrafyasında Özgürlük”, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, İsa, (2011), Kars’ta Bir Ermeni Cesedi, Kent Kitap, İstanbul.